MUSTAFA KENAN  YILMAZ
Deputy Chairman

MUSTAFA KENAN YILMAZ

1985 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Erzurum’da bitirdi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ABD Boston MA’da Education First ve Harvard Extension School’da bir yıl süre ile dil eğitimi aldı.         

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilimdalında ilk,                      Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalında ikinci yüksek lisansını yaptı.

Vatani görevini istihkâm sınıfında yedek subay olarak yaptı.   

Öğrencilik döneminde çeşitli STK’larda Gençlik ve Proje komisyon başkanlıkları, yöneticilik, temsilcilik görevlerinde bulundu. Uluslararası sosyal içerme proje çalışmalarına imza attı.

2006’da ve 2008’de TBMM’de Türk Parlamenterler Birliği Model Parlamento Başkent staj programı projesi dahilinde Yasama ve Yürütme staj çalışmalarına katıldı.

İş hayatına serbest mühendislik faaliyetleri ile başladıktan sonra Erzurum Atık Su Arıtma Tesisi, Ankara Keçiören Metro inşaatı gibi nitelikli projelerde uluslararası müşavirlik firmaları bünyesinde kontrol mühendisi ve yönetici olarak devam etti.

ERZURUM 2011 WU Kış oyunları Uluslararası spor organizasyonu hazırlık döneminde tesislerden sorumlu teknik danışman olarak görev yaptı. Devamında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllülerden sorumlu olarak organizasyon komitesinde yöneticilik yaptı.

Yerel yönetimler, yerel yönetimler reformu, kentleşme, şehircilik, sosyal ağ analizi alanlarında akademik çalışmalar yaptı. Bu çalışmalardan bazıları; "Yerindenlik İlkesi Işığında Türkiye'nin Bölge Politikaları ve Fransa Bölge Yönetim Modeli", “Temsili Demokraside Yönetsel Katılım; Muhtarlıktan Başkanlığa Yönetim modeli”, “Türkiye'nin Küresel Ağ altyapısı analizi” dir.

 

Avrupa’da yaşayan Türk toplumu üzerine bir yılı aşkın süre ile saha araştırmaları ardından Dünya’daki Diaspora politikaları, özellikle Avrupa Türk Toplumu’nun etkinliği gibi konularda çalışmalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Yeni anayasa ve devamında anayasa değişikliği çalışma ekibi içerisinde yer aldı, 16 Nisan referandumu saha ve medya çalışmalarında bulundu.

Şehircilik Şurası “Yeni Şehirleşme Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” komisyon üyeliği ile Şura çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı adına katıldı.

Kamulaştırma ve Hukuk Mahkemeleri Teknik Bilirkişiliği unvanıyla çalışmalar yapan Yılmaz, Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tespit Uzmanlığı unvanıyla da Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir.    

Yenilenebilir enerji alanında Teknoparklar bünyesinde Ar-Ge projesi yürüten ekip içerisinde de olan Yılmaz, Uluslararası Bilim Parkları ve İcat Alanları Ortaklığı toplantılarına katılmaktadır. 

İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.