Kütüphane Kuralları - Kütüphaneler Arası İşbirliği

Kütüphanelerarası İşbirliğinden (ILL) Yararlanma

Kütüphanenin doğal üyeleri kütüphanelerarası işbirliği hizmetinden yararlanabilirler. Hangi kütüphane ile işbirliğine gidildi ise o kütüphanenin kurallarına okuyucular uymakla yükümlüdürler. Okuyucuların “Doğal Üyeler için Kütüphanelerarası Ödünç Kitap İstek Formu”nu doldurarak kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.

Talep edilen yayınlar ödünç alınacak durumda ise en geç 2 gün içinde okuyucuya ulaştırılır.

Okuyucular, işbirliği aracılığı ile alınan kaynakları geciktirir veya kaybeder ise bir daha bu hizmetten yararlanamazlar; ayrıca, karşı kütüphanenin kuralları gereği cezai sorumluluk ne ise gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Diğer kütüphanelerden gelen kaynak paylaşım talebi doğrultusunda, 

a) Talepte bulunan kütüphane “AK Parti Kütüphanesi Kütüphanelerarası Ödünç Kitap İstek Formu” nu doldurmalıdır.
b) Form kütüphaneye ulaştıktan sonra en geç 2 gün içinde, istenen kaynak/kaynaklar ödünç verilecek durumda ise, AK Parti Kütüphanesi tarafından kargoya verilir.
c) 1 seferde 2 kitap, 15 gün süre ile kargo ücreti karşı tarafa ait olmak üzere Kütüphane Yönetimi muhatap alınarak gönderilir.
d) Gönderilen kaynağın ödünç verme süresi uzatılmaz.
e) Zamanında iade edilmeyen veya hasarlı gönderilen yayınlar için bir daha talepte bulunan kütüphaneye kaynak paylaşımı hizmeti sunulmaz.
f) Ödünç alınan kaynak kaybedildiği takdirde kaynağın rayiç bedelinin 3 katı muhatap olunan kütüphaneden temin edilir ve bir daha da işbirliğine gidilmez.