GAP sulamaları

GAP sulamaları

GAP’ı 2019 Yılında Tamamlıyoruz
2002 yılında toplam sulanan alan 198.854 hektar iken 2008 yılında ilan edilen GAP Eylem Planına kadar olan zaman zarfında 272.697 hektara yükselmiştir. Eylem planı ile birlikte, 2014 yılı sonunda toplam sulanan alan 442.842 hektara yükselmiştir. 08 Mart 2015 tarihinde 2. GAP Eylem Planının açıklamasıyla birlikte, 2015-2019 yılları arası sulamada hamle yılı ilan edilmiştir. Böylece 2019 yılına kadar ekonomik olarak sulanabilir 1.058.000 hektar araziyi sulayarak GAP’ı tamamlayacağız.

GAP’ta tarım sektörü için ayrılan ödenek;
GAP için 2003 yılında 211 Milyon TL ödenek ayrılmışken, biz ödenekleri7 misli arttırarak 2015 yılında GAP için 1,4 Milyar TL ödenek ayırdık. GAP Projesi ile 1 Milyon 270 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyoruz. GAP tamamlandığında; sulama faydası 2,2 Milyar Dolar, enerji faydası 4 Milyar Dolar, içmesuyu faydası 410 Milyon Dolar olmak üzere milli ekonomiye yıllık katkısı 6,61 Milyar Dolar olacaktır. GAP’ı 2019’da tamamlayacağız. Böylece bölge gıda üretim ve ihracat üssü olacaktır.