Farklı dil ve lehçeleri öğretiyoruz

Farklı dil ve lehçeleri öğretiyoruz

2002 yılı içerisinde çıkarılan Üçüncü AB Uyum Paketi’nde, resmi dil olan Türkçe’nin yanında vatandaşların günlük hayatlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Aynı yıl içerisinde farklı dil ve lehçelerin öğrenilebilmesi için özel kurslar açılabilmesine de imkan tanıdık. Bununla ilgili altyapı oluşturularak 2003 yılı içerisinde kursların açılabilmesini sağladık.