Bireysel başvuru usulleri tanıtılıyor

Bireysel başvuru usulleri tanıtılıyor

İNSAN HAKLARI ALANINDA BİREYSEL BAŞVURU USULLERİ TANITILIYOR

Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile işbirliği içerisinde 1 Ekim 2013 tarihinde başlayan “Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi” başlatılmıştır.
Proje ile temel hakların korunması amacıyla Türkiye’de 2012 yılında oluşturulan bireysel başvuru mekanizmaları hakkında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve yerel kuruluşlara yönelik seminerler gerçekleştirilmekte ve bireysel başvuru usullerini tanıtan kitapçıklar dağıtılmaktadır.