Çocuklarımızın haklarını koruyoruz

Çocuklarımızın haklarını koruyoruz

Çocuk hakları ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır.

Meclisimizde Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurulmuştur. Milletvekillerimizden oluşan Komite, çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çalışmaktadır.

Çocuklarımızın korunmasına yönelik Çocuk Koruma Kanununu yürürlüğe soktuk. Bu Kanun ile korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Oyuncaklar çocuklarımız için artık daha güvenli

AB mevzuatına uygun olarak yayımlanan “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar tamamen AB standartlarına uygun üretilmektedir. Piyasaya arz edilen oyuncaklar fiziksel, mekanik, kimyasal, elektriksel ve hijyenik riskler açısından güvenli olmak zorundadır. Böylece, çocuklarımız doğabilecek sağlık riskleri ve fiziksel yaralanmalara karşı korunmakta olup, oyuncakların sebep olduğu kaza ve yaralanmalar artık asgari düzeye inmiştir.

Tüketicilerimiz oyuncaklar üzerindeki etiketler ve kullanım uyarıları sayesinde artık çocuklarına daha bilinçli olarak güvenli oyuncaklar alabilmektedir.