Çocuklarımızın haklarını koruyoruz

Çocuklarımızın haklarını koruyoruz

Çocuk hakları ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır.

Meclisimizde Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurulmuştur. Milletvekillerimizden oluşan Komite, çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çalışmaktadır.

Çocuklarımızın korunmasına yönelik Çocuk Koruma Kanununu yürürlüğe soktuk. Bu Kanun ile korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının güvence altına alınması sağlanmaktadır.