Darbe teşebbüsü sonucu şehit veya gazi olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yaptık

Darbe teşebbüsü sonucu şehit veya gazi olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yaptık

• 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonucu sivil şehitlerimizin hak sahipleri ile gazilerimize sağlanan haklarda iyileştirmeler yapılarak bu haklar, kamu görevlisi iken şehit olanların hak sahipleri ve gazi olanlara verilen haklar ile eşitlenmiştir.

• Şehitlerimizin yakınlarına en düşük 3.203 TL, gazilerimize en düşük 2.302 TL aylık bağlanması sağlanmıştır.

• Kamuda istihdam hakkının şehitlerimizin yakınları için iki kişiye çıkarılması, darbe teşebbüsü sonucu yaralanan ancak aylık bağlanamayan yaralılarımıza ödenen nakdi tazminat tutarının beş katına çıkarılarak 13.055 TL ila 88.596 TL arasında değişen tutarlarda ödenmesi ve yaralananlara kamuda bir istihdam hakkı verilmesi sağlanmıştır.