Terör mağdurlarının ve yakınlarının kamuda istihdam imkânları genişletildi

Terör mağdurlarının ve yakınlarının kamuda istihdam imkânları genişletildi

Görev mağdurlarının yakınlarına kamuda istihdam hakkı getirildi.

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1'inci maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile sivil vatandaşların; bu Kanun hükümleri uyarınca kendilerine veya yakınlarına işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında sınavsız olarak istihdam edilebilme hakkı verildi.