İdari kapasiteyi artırıyoruz

İdari kapasiteyi artırıyoruz

Ülkemiz teknik mevzuat uyumunda olduğu gibi kalite altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesinde de çok önemli mesafeler kat ederek birçok AB ülkesinden daha ileri seviyelere ulaşmıştır.