Tüketicinin tüm şikâyet kanalları açık

Tüketicinin tüm şikâyet kanalları açık

Geleneksel yöntemlerle yapılan başvuruların yanı sıra, artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfası üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Oluşturulan bu sistem vasıtasıyla, elektronik imzası bulunan tüketiciler, başvurularını söz konusu sayfa üzerinden tamamlayabilmektedir. Bu başvurular elektronik ortamda ilgili hakem heyetlerine gönderilmekte, tüketicinin heyete bizzat başvurmasına gerek kalmadan sonuçlandırılabilmektedir.

Tüketiciler ayrıca, yaptıkları şikâyet başvurularının durumunu ve sonucunu, bu internet sitesi vasıtasıyla takip edebilmektedirler