Yerli veritabanı ar-ge projesi

Yerli veritabanı ar-ge projesi

TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülen Yerli Veritabanı AR-GE Projesi ile ülkemizde kurumların BT altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veri tabanı yönetimi sistemlerine YTE bünyesinde güçlü bir alternatif oluşturmak, stratejik ve kritik uygulama sistemlerinde kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli veritabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel amaçlı taktik operasyon eğitim sistemi projesi(taksis)

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, TÜBİTAK KAMAG ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje birçok farklı özelliğiyle öne çıkmaktadır. 8000 m2 alanda kurulu bulunan operasyon eğitim köyünde; özel elbiseler ve lazerli silahlar kullanılarak gerçeğini aratmayacak bir tatbikat ortamı sunulmaktadır. Proje sayesinde, kamera görüntülerinden, personellerin nabız atışlarına kadar uzanan çeşitli alt öğeler yardımı ile elektronik ortamda toplanan veriler kullanılarak eğitimlerin detaylı analizlerinin yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmiş projenin çıktılarının yaygınlaştırılması kapsamında endüstriye teknoloji transferi yapılması çalışmaları sürmektedir.

TÜSSİDE ve İETT’den İstanbul Trafiğine Çözüm Projesi

Türkiye nüfusunun 18%’ine ev sahipliği yapan İstanbul’un toplu taşıma merkezli trafik planlamasının yapması ve toplu taşıma sistemlerindeki hız ve kapasite gibi parametrelerin iyileştirilmesi ile bu sistemlerinin tercih edilebilirliğini artırarak trafiğin rahatlatılmasını amaçlayan “Toplu Taşıma Odaklı İstanbul Trafik Planlaması Projesi” İETT ve TÜSSİDE işbirliği ile yürütülmektedir.

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Ulusal Stratejileri Belirleniyor

Sektörel stratejilerin geliştirilmesi konusunda uzman ve tecrübe sahibi olan TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), bu doğrultuda Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği yaparak Tohumculuk Sektörü için Ulusal Stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili bir proje gerçekleştirmektedir.

Proje kapsamında Tohumculuk ve Alt sektörleri için Strateji Belgeleri hazırlanacaktır. Projenin 2017 yılı Mart ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi Geliştirme Faaliyetleri

• BTY insan kaynağının geliştirilmesi,

• Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması,

• Çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması,

• Yenilik Sistemi içerisindeki KOBİ’lerin rolünün güçlendirilmesi amaçları doğrultusunda bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine katkıda bulunuyor.

Yöresel Ürünlerin Markalaşma Stratejisi TÜSSİDE ile Belirleniyor

TÜBİTAK TÜSSİDE, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile işbirliği yaparak, “DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi” gerçekleştirmektedir. Proje ile Doğu Anadolu Bölgesi yöresel ürün envanterinin oluşturulması ve bölge genelinde seçilecek olan iki farklı ürün üzerinde ticarileştirme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tarımsal Sanayiye Yönelik Gelecek Stratejileri Belirleniyor

Tarımsal Sanayi konusundaki gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAKTÜSSİDE ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma İdaresi ile işbirliği yaparak bölge için “Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje kapsamında bölge illerinde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu ve Rize) tarımsal sanayi yatırım potansiyeli araştırılarak, bölgenin tarımsal sanayisine yönelik gelecek stratejileri belirlenecektir.

"Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi" Araştırma Projesi

Ülkemizdeki Organik tarım ile ilgili faaliyetlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlaması amacıyla, TÜBİTAK TÜSSİDE Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma İdaresi ile işbirliği yaparak “DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi”ni gerçekleştirmektedir. 24 ay sürecek olan proje kapsamında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu ve Rize) organik tarım havzaları belirlenerek, bölgenin organik tarım konusundaki gelecek stratejileri belirlenecektir.

Proje kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında anket çalışmaları, organik tarım havzalarının haritalandırılması, mevcut durum tespit çalışmaları, strateji geliştirme, eğitim programı hazırlama ve kümelenme yol haritası çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Toplumda Bilim ve Teknoloji Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik TÜBİTAK Bilim Kampları

“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016”nın stratejik çerçevesinde yer alan “Y1.1.6. Toplumda bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması” konulu eylem dahilinde TÜSSİDE tarafından her yıl Bilim Kampları düzenlenmektedir.

TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen Bilim Kamplarına diğer TÜBİTAK enstitüleri de araştırmacı, deney ve laboratuvar desteği vermektedir.

TÜBİTAK TÜSSİDE, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Filli Boya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birlikleri çerçevesinde Bilim Kampları gerçekleştirmiştir.

Son olarak ülkemiz öncelikleri doğrultusunda Bilim Kampları programlarına, dijital dünyaya daha erken yaşlarda uyum sağlamaya yönelik “Yazılım Atölyesi” ve “Robot Atölyesi” programları eklenmiştir. Çocukların elektronik bileşenleri öğrenme, lehim yapma, kodlama gibi konularda bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik Kamplar gerçekleştirilmiştir.