Sınır ticaretinde kolaylık

Sınır ticaretinde kolaylık

Yetkili sınır illerimizde yerleşik esnaf veya tacire ayda 75 bin Dolara kadar ithalat yapma yetkisi verildi. Düzenleme ile bürokratik işlemlerin azaltılması ve sınır ticaretinden yararlanabilme imkânlarının genişletilmesi sağlanarak sınır ticareti sayesinde kapsam dâhilindeki sınır illerimizde ticari ve ekonomik hayatın canlandırılması ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunduk.