|

“Türkiye Kalkınma Bankasının güçlü potansiyelini hayata geçirme arzusu içerisindeyiz”

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Grup Başkanvekili Muş, mevcut yapısıyla yurt dışındaki muadil bankalarla karşılaştırdığında, Kalkınma Bankasının istenilen seviyelerde olmadığının net olarak görüldüğünü belirtti.

Mevcut haliyle bankanın hem sermaye ve aktif büyüklük itibarıyla hem de etkin faaliyet gösterememesi itibarıyla Türkiye'nin kalkınma süreçlerinde etkin bir rol almadığını dile getiren Muş, şunları söyledi:

"Banka için öngördüğümüz misyon doğrultusunda mevcut kanunun ihtiyaca tam anlamıyla cevap veremediği aşikardır. Bu sebeple, bankanın gelişmiş ülkelerin önde gelen kalkınma ve yatırım bankalarıyla eşdeğer etkinlik ve hizmet sunabilmesi için yasal düzenlemenin yapılması gerekliliği doğmuştur. Yeniden yapılandırma süreciyle, önümüzdeki dönemlerde kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye Kalkınma Bankasının güçlü potansiyelini hayata geçirme arzusu içerisindeyiz.

Dünya örneklerine baktığımızda, kalkınma bankaları altyapı, sanayinin geliştirilmesi, bölgesel gelişme, çevrenin korunması, inovasyon, ihracat ve kurumsal işletmelerin geliştirilmesi gibi farklı amaçları merkeze alarak ülkelerin kalkınma perspektiflerine yönelik faaliyet göstermektedirler.

Bizim bu kanun teklifiyle amacımız gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankaları standardında bir kalkınma bankası oluşturmakken ne yazık ki bir takım medyada 'Yandaşlara para aktaracaklar.' tezviratlarıyla karşılaştık. Buradan açıkça ifade ediyorum, bu kanun teklifiyle daha güçlü ve daha etkin hale gelecek Türkiye Kalkınma Bankası, orta vadeli programlar ve kalkınma planları çerçevesinde belirlenen sektörlere yönelik teknik destek ve finansman sağlayan bir yapıya kavuşacaktır. Tek gayemiz, Türkiye'nin güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmesi ve Kalkınma Bankasının bu misyonda öncü bir rol üstlenmesidir. Bu kanun teklifine yönelik bu tip çirkin ithamları Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen bazı çevrelerin sinsi bir algı operasyonu olarak değerlendirmekteyiz."

  • Kadın Kolları
  • Gençlik Kolları
  • AKIM
  • Yaşlılar Koordinasyon Merkezi
  • Engelliler Koordinasyon Merkezi
  • Akparti Siyaset Akademisi
  • Kütüphane
TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI : TBMM 06543 Bakanlıklar - ANKARA . Tel: 0312 420 50 00