|

“Türkiye Kalkınma Bankası‘nın güçlü potansiyelini hayata geçirme arzusu içerisindeyiz”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyona Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı.

Toplantıda, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin, Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında daha etkin bir paydaş haline gelmesi için yeniden yapılandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Kalkınma Bankası'nın kuruluş tarihçesini anlatan Muş, şöyle devam etti:

"Dünya ve özellikle Türkiye, yeni bir ekonomik süreçten geçmektedir. Bu süreci ekonomik anlamda daha sağlıklı bir zemine, daha sürdürülebilir büyüme ve kalkınma zeminine oturtabilmenin gayreti içerisindeyiz. Açıklanan Orta Vadeli Plan ile Yeni Ekonomik Program anlayışı benimsenmiş ve yeni ekonomik modelin uygulanması noktasında güçlü bir irade ortaya konulmuştur. Bu noktada kalkınma programlarının en önemli uygulayıcılarından biri olarak gördüğümüz Türkiye Kalkınma Bankası'nın, geçmiş pratiklerine bakarak kalkınma hedeflerine ulaşmada üzülerek ifade etmem gerekir ki etkin bir yer alamadığını görüyoruz." 

Muş, dünyada yaklaşık 550 adet kalkınma bankası bulunduğunu ve bunların 520'si ulusal düzeyde, geri kalanının ise bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösterdiğini, Türkiye'de ise toplam 52 bankadan 13'ünün kalkınma ve yatırım bankası olduğunu kaydetti.

Türkiye Kalkınma Bankası'na muadil ulusal kalkınma bankalarına ilişkin dünyadan örnekleri veren Muş, "Yeniden yapılandırma süreci ile yeni dönemlerdeki kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye Kalkınma Bankasının güçlü potansiyelini hayata geçirme arzusu içerisindeyiz. Türkiye Kalkınma Bankası yeni misyonu ile Orta Vadeli Programlar ve Kalkınma Planları çerçevesinde belirlenen sektörlere yönelik teknik destek ve finansman sağlayan bir yapıya kavuşacaktır." diye konuştu. 

Mehmet Muş, Türkiye Kalkınma Bankası bünyesinde, tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu kurulmasını teklif ettiklerini ve fonun çalışma usul ve esaslarını Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğü ile oluşturacaklarını belirterek, teklifle yapılan diğer değişiklikler hakkında bilgi verdi. 

  • Kadın Kolları
  • Gençlik Kolları
  • AKIM
  • Yaşlılar Koordinasyon Merkezi
  • Engelliler Koordinasyon Merkezi
  • Akparti Siyaset Akademisi
  • Kütüphane
TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI : TBMM 06543 Bakanlıklar - ANKARA . Tel: 0312 420 50 00