TBMM Kanun Tasarıları

 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 3.4.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.4.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 (Madde) (Geliş Tarihi: 2.4.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.4.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Kültür Merkezlarinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşamnın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.4.2013)
 
İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı (18 Madde) (Geliş Tarihi: 25.3.2013)
 
Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uyfun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:12.3.2013)
 
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmnünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (92 Madde) (Geliş Tarihi: 11.03.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 08.03.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:08.03.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcitan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişikin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 08.03.2013)
 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (12 Madde9 (Geliş Tarihi:7.3.2013)
 
İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Baxı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (22 Madde) (Geliş Tarihi:07.3.2013)
 
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 6.3.2013)
 
Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı (33 Madde) (Geliş Tarihi:05.03.2013)
 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (50 Madde) (Geliş Tarihi: 26.02.2013)
 
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılasına Dair Kanun Tasarısı (65 Madde) (Geliş Tarihi: 25.2.2013)
 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 19.2.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiyede İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.02.2013)
 
Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasnın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.02.2013)
 
İslam Kalkınma Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 24.1.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişikin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.01.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.01.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.01.2013)
 
Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arasında Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.01.2013)
 
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.01.2013)
 
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişikin Genel Kurul Kararının Omaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:17.01.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.01.2013)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.01.2013)
 
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (22 Madde) (Geliş Tarihi: 15.01.2013)
 
İsviçre Konfederasyonu İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması Ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.12.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 26.12.2012)
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (8 Madde) (Geliş Tarihi: 19.12.2012)
 
Türk Silahlı Kuvvertleri Disiplin Kanun Tasarısı (54 Madde) (Geliş Tarihi: 19.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişikin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanu Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:17.12.2012)
 
Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (32 Madde) (Geliş Tarihi: 17.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.11.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi: 30.11.2012)
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (9 Madde) (Geliş tarihi: 3.12.2012)
 
Sağlık Balkanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi:11.12.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı Ve Abd Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hakkı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm Ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 21.11.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.11.2012)
 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlikl Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 12.11.2012)
 
Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.10.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2012)
 
1978 Protokolü İle Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Iıı ve Iv Üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2012)
 
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi:17.10.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2012)
 
Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 12.10.2012)
 
Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:12.10.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:11.10.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 11.10.2012)
 
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 11.09.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 5.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 5.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Uluslararası Jüt Çalışma Grubunun Çalışma Esaslarını Oluşturan Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:13.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:22.8.2012)
 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.9.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.8.2012)
 
COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına İlişikin Mutabakat Muhtırasında Yapılan 3 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:22.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 13.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.7.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkında 1/2012 Sayılı Türkiye - Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasrısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik Ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.8.2012)
 
Yasa Dışı Kayıt Dışı Ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma Ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moritanya İslam Cumhuriyeti Arasında Güvenlik İşbirliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu Ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.7.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret Ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (1.8.2012)
 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi: 1.8.2012)
 
Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı (25 Madde) (Geliş Tarihi: 29.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.6.2012)
 
2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (7 Madde) (Geliş Tarihi:27.6.2012)
 
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (21 Madde) (Geliş Tarihi: 26.06.2012)
 
Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (17 Madde) (Geliş Tarihi: 22.6.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasrısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.06.2012)
 
9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapurda İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.06.2012)
 
Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlşikin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.06.2012)
 
Expo 2016 Antalya Kanunu Tasarısı (22 Madde) (Geliş Tarihi:19.06.2012)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.06.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.06.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:15.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.06.2012)
 
Türkiye Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protoko Iı Nin A Ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/212 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.06.2012)
 
Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (44 Madde) (Geliş Tarihi: 18.6.2012)
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (18 Madde) (Geliş Tarihi: 18.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Ve Gürcistan Arasında Ahıska Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 MAdde) (Geliş Tarihi:15.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel Ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geli Tarihi: 15.06.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İle Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.06.2012)
 
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (33 Madde) (Geliş Tarihi: 17.05.2012)
 
Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi: 17.05.2012)
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (37 Madde) (Geliş Tarihi: 17.05.2012)
 
Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 11.05.2012)
 
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 11.05.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti HükümetiArasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyetinden Transit Geçen Doğal Gazın TYürkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi: 14.05.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi:14.05.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi: 14.05.2012)
 
Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2012)
 
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (72 Madde) (Geliş Tarihi: 08.05.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.5.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih: 3.5.2012)
 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı (132 Madde) (Geliş Tarihi: 3.5.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.5.2012)
 
Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine Ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınmasına İlişkin Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.5.2012)
 
İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun Tasarısı (7 Madde) (Geliş Tarihi: 30.04.2012)
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (39 Madde) (Geliş Tarihi: 26.04.2012)
 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (58 Madde) (Geliş Tarihi: 24.04.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 20.04.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.04.2012)
 
Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.04.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.04.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.04.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 04.04.2012)
 
Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:04.04.2012)
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı (29 Madde) (Geliş Tarihi:03.04.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenbleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.3.2012)
 
Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişikin 2/2010 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silşme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarındaki İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasını Değiştiren Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasını Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 15.3.2012)
 
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi: 19.03.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (Madde Sayısı:3) (Geliş Tarihi:20.03.2012)
 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kuralları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi: 13.3.2012)
 
Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı (Yenileme) (Geliş Tarihi:05.03.2012)
 
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme) (geli Tarihi: 05.03.2012)
 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı (Yenileme) (Geliş Tarihi: 05.03.2012)
 
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Yenileme) (Geliş Tarihi: 05.03.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği İle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması Ve Teşvikine İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
1978 Protokolü İle Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ( ) Madde Geliş Tarihi: 2.3.2012
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekreteryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 2.3.2012)
 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarih:24.02.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Made) (Geliş Tarihi: 20.2.2012)
 
2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ( 4 Madde) (Geliş Tarihi: 10.2.2012)
 
Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.02.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.02.2012)
 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı (24 Madde) (Geliş tarihi: 02.02.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 30.01.2012)
 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi: 01.02.2012)
 
Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişikin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (88 Madde) (Geliş Tarihi: 30.01.2012)
 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (23 Madde) (30.01.2012)
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.01.2012)
 
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı (84 Madde) (Geliş Tarihi: 31.01.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişikin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi: 23.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.1.2012)
 
2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamzın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 23.1.2012)
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin, 10/02/2009 Tarihli ve 934 Sayılı TBMM Kararında Belirlenen İlke ve Esaslar Dahilinde, 10/02/2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılması (Geliş Tarihi: 20.01.2012)
 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (30 Madde) (Geliş Tarihi: 20.1.2012)
 
Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişikin Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: (6 Madde) (20.01.2012)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi: 16.01.2012)
 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişikin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 10.1.2012)
 
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.1.2012)
 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.1.2012)
 
Asyada İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerinin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişikin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:9.1.2012)
 
1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararsı Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 9.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 9.20.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 9.1.2012)
 
Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişikin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 9.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyati Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 9.1.2011)
 
1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde ) (Geliş Tarihi: 6.1.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 6.1.2012)
 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişikin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 6.1.2012)
 
1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 6.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 6.1.2012)
 
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (8 Madde) (Geliş Tarihi: 5.1.2012)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 27.12.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi: 8.12.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Gelil Tarihi:23.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:23.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:23.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.11.2011)
 
1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2011)
 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi:22.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Aeasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 16.11.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.11.2011)
 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.11.2011)
 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (22 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (39 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (14 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (34 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (98 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (20 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (105 Madde) Geliş Tarihi:3.11.2011)
 
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (9 Madde) (Geliş Tarihi:3.11.2011)
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (60 Madde) (Geliş Tarihi:3.11.2011)
 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (30 Madde) (Geliş Tarihi:3.11.2011)
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (48 Madde) (Geliş Tarihi: 3.11.2011)
 
Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme 1/517) (Geliş Tarihi:21.10.2011)
 
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (Yenileme 1/575) (Geliş Tarihi: 21.10.2011)
 
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı (Yenileme 1/582) (Geliş Tarihi: 21.10.2011)
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (Yenileme 1/603) (Geliş Tarihi: 21.10.2011)
 
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı (Yenileme 1/787) (Geliş Tarihi:21.10.2011)
 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme 1/992) (Geliş Tarihi:21.10.2011)
 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme 1/996) (Geliş Tarihi:21.10.2011)
 
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısı (Yenileme 1/1026) (Geliş Tarihi:21.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Sağlık ve Çevre Genel Halk Komnitesi Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.10.2011)
 
Orta Asya ve kafkasya Bölgesel Balıköılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Türkiye Cunhuriyeti Hükümeti ile kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tuvalu Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.10.2011)
 
Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylabnmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.10.2011)
 
Çukurova Üniversitesinin KKTC de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2011)
 
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 inci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdenizde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (geliş Tarihi: 14.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişikin Mutabakat Zaptının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu - Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun BulunduğunaDair Kanun Tasarı (4 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karara Katılmamınzın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri
İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.10.2011)
 
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (30 Madde) (Geliş Tarihi: 17.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 12.11.2011)
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname KHK (4 Madde) (Geliş Tarihi: 11.10.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişikliğik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.10.2011)
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (46 Madde) (Geliş Tarihi:14.09.2011)
 
Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.09.2011)
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.07.2011)
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (41 Madde) (Geliş Tarihi: 27.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 06.09.2011)
 
Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 06.09.2011)
 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. (44 Madde) (Geliş Tarihi: 26.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ve Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:22.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.08.2011)
 
Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaymasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.08.2011)
 
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.08.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyetii Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişikin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.8.2011)
 
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (65 Madde) (Geliş Tarihi: 17.8.2011)
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (64 Madde) (Geliş Tarihi: 17.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.08.2011)
 
RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.8.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.8.2011)
 
2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (9 Madde) (Geliş Tarihi: 30.6.2011)
 
2009 Gemilerin Emniyetli Ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 29.4.2011)
 
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında Ek-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 29.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2011)
 
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2011)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişiklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti İle Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması Veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari Ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti İskan Ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alınında Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.04.2011)
 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 4.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 4.4.2011)
 
İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş TArihi: 4.4.2011)
 
Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 4.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Koruması Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 4.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 5.4.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.3.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nusaybin ve Kamışlı Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih:28.3.2011)
 
Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürürtülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlerine İlişkin Konularda Yetki Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarih:28.3.2011)
 
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi:23.3.2011)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 21.03.2011)
 
Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (87 Madde) (Geliş Tarihi: 18.3.2011)
 
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (9 Madde ) (Geliş Tarihi: 16.3.2010)
 
Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (35 Madde) (Geliş Tarihi: 16.3.2010)
 
Türkiyede Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.3.2011)
 
Türkiye Gençlik Ajansının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı. (21 Madde) (Geliş Tarihi: 11.03.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.02.2011)
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 16.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hütkümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.02.2011)
 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun, Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi: 10.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar Ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve İslam Ülkeleri Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Madde 1(A) Madde 14 (1) Ve Madde 14 (3) (B) Sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:09.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Altyapısı Ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terör Ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2011)
 
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı (12 Madde) (Geliş Tarihi: 8.2.2011)
 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (21 Madde) (Geliş Tarihi: 01.02.2011)
 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 24.01.2011)
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi: 24.01.2011)
 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Kanun Tasarısı (80 Madde) (Geliş Tarihi:11.01.2011)
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (37 Madde) (Geliş Tarihi: 5.1.2011)
 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:27.12.2010)
 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı (16 Madde) (Geliş Tarihi:27.12.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.12.2010)
 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (27 Madde) (Geliş Tarihi:27.12.2010)
 
Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 16.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman Ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (Jccm) Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 13.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 27 Ağustos 1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 10.12.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.12.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.12.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:3.12.2010)
 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (113 Madde) (Geliş Tarihi: 29.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Arasında Ticari ,Ekonomik Ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.11.2010)
 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.11.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:11.11.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 10.11.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim ,Teknik ve Bilimsel İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.11.2010)
 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı (48 Madde) (Geliş Tarihi: 28.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 28.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 28.10.2010)
 
Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Hazırlanan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarihi: 25.10.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti Arasında Asi Nehri Üzerinde Dostluk Barajı Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi İçin Hazırlanan Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiyede Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Eğitim Alanında Mutabakat Sağlanmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılık İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dicle Nehrinden Su Çekilmesi İçin Suriye Topraklarında Pompa İstasyonu Kurulması Konusundaki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiyede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinde Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Eşyaların Kara Yolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 01.10.2010)
 
Samsun Limanı ve Kavkaz Limanı Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş tarihi: 30.09.2010)
 
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 30.09.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 30.09.2010)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.09.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.09.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:20.09.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel Ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.09.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:27.08.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Komorlar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.08.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Nüfus İşlemleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Olduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.08.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Teşkilatlarınca Yürütülen Güvenlik Hizmetlerinde Etkinliğin Yükseltilmesine Yönelik Projeli Çalışmalarda İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:13.8.2010)
 
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 13.8.2010)
 
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih: 13.8.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.08.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabak Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.08.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.08.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.07.2010)
 
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
TC. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.7.2010)
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakanlığı Arasında Yerel Yönetim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ve Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş tarihi:19.07.2010)
 
TC. Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.07.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.7.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.7.2010)
 
Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 8.7.2010)
 
Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme Ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 29.6.2010)
 
2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (10 Madde) (Geliş Tarihi: 29.6.2010)
 
Dışişleri Bakanlığınca Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine Ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiyede Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 29.6.2010)
 
Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.06.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:17.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih: 15.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 10.06.2010)
 
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarihi:9.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cazai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.6.2010)
 
Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarihi: 8.6.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.06.2010)
 
Mali Kural Kanun Tasarısı (12 Madde) (Geliş Tarihi:26.05.2010)
 
Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.05.2010)
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilet ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:24.05.2010)
 
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (51 Madde) (Geliş tarihi: 25.05.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.05.2010)
 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı (51 Madde) (Geliş Tarihi: 07.05.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:4.5.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 4.5.2010)
 
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 3.5.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 5.5.2010)
 
Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasınıa Ek Beşinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 5.5.2010)
 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 27.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.04.2010)
 
Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa Araştırma Grubu Düzenlenmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:26.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Kuraklıkla Mücadele Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyet ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Korumu Ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizcilik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Su Kalitesinin İyileştirilmesi Alanından Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarihi: 21.04.2010)
 
Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa Anlayışı Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (9 Madde) (Geliş Tarihi: 21.04.2010)
 
Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 20.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.04.2010)
 
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 19.04.2010)
 
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (42 Madde) (Geliş Tarihi: 9.4.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 06.04.2010)
 
Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişikin Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 06.04.2010)
 
Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 29.03.2010)
 
Gümrük Müşteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (23 Madde) (Geliş Tarihi:26.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:25.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Neteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.03.2010)
 
Türkiye cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.03.2010)
 
Harçlar Kanununda ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 18.3.2010)
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (24 Madde) (Geliş Tarihi: 16.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.03.2010)
 
Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı (30 Madde) (Geliş Tarihi: 11.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 08.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Aalanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Aarsında Su Alanında Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhturasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Kara Avcılığı Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (7 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 08.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari işbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduuğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.03.2010)
 
Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarih: 04.03.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:25.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2010)
 
Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (19 Madde) (Geliş Tarihi: 25.02.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.02.2010)
 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı (42 Madde) (Geliş Tarihi: 15.02.2010)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 12.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 12.02.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistanda Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.02.2010)
 
Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (7 Madde) (Geliş Tarihi: 11.02.2010)
 
Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (9 Madde) (Geliş Tarihi: 11.02.2010)
 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi: 28.01.2010)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 28.01.2010)
 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.01.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluluarın Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.10.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.01.2010)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.01.2010)
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi: 18.01.2010)
 
Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (57 Madde) (Geliş Tarihi: 31.12.2009)
 
Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (9 Madde) (Geliş Tarihi: 31.12.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gaz Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.12.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.12.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 28.12.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:28.12.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.12.2009)
 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (33 Madde) (Geliş Tarihi: 18.12.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 16.12.2009)
 
Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı (18 Madde) (Geliş Tarihi:15.12.2009)
 
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı (24 Madde) (Geliş Tarihi: 10.12.2009)
 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 7.12.2009)
 
Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.11.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye - Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2009)
 
Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2009)
 
Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti
Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 23.11.2009)
 
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 20.11.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.11.2009)
 
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ve Anılan Anlaşmanın Ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlşikin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 13.11.2009)
 
Terörle Mücadele ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi:10.11.2009)
 
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 11.10.2009)
 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.11.2009)
 
Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (16 Madde) (Geliş Tarihi: 05.11.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih: 26.10.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarih: 26.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarih: 26.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişikilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarımi Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 20.10.2009)
 
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (10 Madde) (Geliş Tarihi: 13.10.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:06.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.10.2009)
 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişikin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:02.10.2009)
 
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.09.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:30.09.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.10.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.09.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.09.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişikin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 31.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 26.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.08.2009)
 
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (20 Madde) (Geliş arihi:06.08.2009)
 
Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (16 Madde) (Geliş Tarihi:03.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 madde) (Geliş Tarihi: 03.08.2009)
 
2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (03.08.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması ve Bu Anlaşmada Yapılan 1 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.07.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygunm Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.07.2009)
 
28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişikin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.07.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.07.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Gelilş Tarihi: 17.07.2009)
 
Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 17.07.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (geliş Tarihi:17.07.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:17.07.2009)
 
2005 Yılı Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (Madde Sayısı:3) (Geliş Tarihi: 06.07.2009)
 
Silah Kanunu Tasarısı (26 Madde) (Geliş Tarihi:01.07.2009)
 
2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (10 Madde) (Geliş Tarihi: 30.06.209)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:26.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 22.06.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (geliş Tarihi:16.06.2009)
 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:16.06.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının ygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 16.06.2009)
 
Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişikin Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi : 05.06.2009)
 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (19 Madde) (Geliş Tarihi: 05.06.2009)
 
İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(8 Madde) (Geliş Tarihi:28.05.2009)
 
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi:26.05.2009)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:21.05.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:18.05.2009)
 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (20 Madde) (Geliş Tarihi:11.05.2009)
 
Çek Kanunu Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi:08.05.2009)
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 08.05.2009)
 
Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:11.05.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.05.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.05.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finanman Şirketleri Kanunu Tasarısı (54 Madde) (Geliş Tarihi:28.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekreteryası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personeli Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 27.4.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:27.4.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 24.4.2009)
 
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (16 Madde) Geliş Tarihi:22/04/2009
 
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (39 Madde) (Geliş Tarihi:22/04/2009)
 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.04.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi 09.03.2009)
 
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.03.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 13.03.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09 03 2009)
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi:24.02.2009)
 
Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (29 Madde) (GelişTarihi:19.02.2009)
 
Uluslararası Kuzey - Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 19.02.2009)
 
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (83 Madde) (Geliş Tarihi: 19.02.2009)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:19.02.2009)
 
Markalar Kanun Tasarısı (89 Madde) (Geliş Tarihi: 19.02.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Kondüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 10.02.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 10.02.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2009)
 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (31 Madde) (Geliş Tarihi: 09.02.2009)
 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirmme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. (10 Madde) (Geliş Tarihi:04.02.2009)
 
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (19) (Geliş trh.28/01/2009)
 
Uluslararası Telekominikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 27.01.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk - İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi :14.01.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı, Organize Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 12.1.2009)
 
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (11 Madde) (Geliş Tarihi:07.01.2009)
 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:05 01 2009)
 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlşikin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 05.01.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.01.2009)
 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (GelişTarihi:  26.12.2008)
 
Karadenize Sahildar Devlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.12.2008)
 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.12.2008)
 
Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:24.12.2008)
 
Uluslar arası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:02.12.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.12.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 02.12.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.11.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:14.11.2008)
 
Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi: 24.10.2008)
 
Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 14.10.2008)
 
Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 14.10.2008)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 14.10.2008)
 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 06.10.2008)
 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (17 Madde) (Geliş Tarihi : 06.10.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Yeni Zelanda Gıda Güvenliği Otoritesi Arasında Sağlık Hususlarında İşbirliği Konusunda Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:24.09.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:24.09.2008)
 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:22.09.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Mübadelesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:22.09.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:22.09.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:22.09.2008)
 
Uluslar arası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi 17.9.2008)
 
Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı (17 Madde) (Geliş Tarihi : 29.08.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:28.08.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 28.08.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 28.08.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 28.08.2008)
 
2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (2 Madde) (Geliş Tarihi: 04.8.2008)
 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (29 Madde) (Geliş Tarihi:31.7.2008)
 
Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı (24 Madde) (Geliş Tarihi: 31.7.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 31.7.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel - İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 21.7.2008)
 
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 21.7.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk - Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 18.7.2008)
 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 10.7.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:08.07.2008)
 
Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 7.7.2008)
 
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 7.7.2008)
 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi : 01.07.2008)
 
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi : 02.07.2008)
 
2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (9 Madde) Geliş Tarihi: 1.7.2008)
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 01.07.2008)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 01.07.2008)
 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi : 01.07.2008)
 
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı (18 Madde) (Geliş Tarihi: 26.06.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 25.06.2008)
 
Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı (34 Madde) (Geliş Tarihi: 25.06.2008)
 
Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 25.06.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 25.06.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) ( Geliş Tarihi : 20.6.2008)
 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi : 12.06.2008)
 
Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (17 Madde) (Geliş Tarihi : 12.6.2008)
 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 12.6.2008)
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (30 Madde) (Geliş Tarihi : 12.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 13.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi:12.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 12.6.2008)
 
Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 09.06.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğgitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 09.06.2008)
 
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (12 Madde) (Geliş Tarihi: 3.6.2008)
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 4.6.2008)
 
Gümrük Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (46 md.) (Geliş trh.2.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 md.) (Geliş trh.2.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti  ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 md.) (Geliş trh.2.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhurtiyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uydun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 3.6.2008)
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (36 Madde) (Geliş Tarihi : 3.6.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi : 28.5.2008)
 
Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geliş Tarihi: 21.05.2008)
 
Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ( 3 Madde) (Geliş Tarihi: 21.05.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 21.05.2008)
 
Çift Kullanımlı Eşya ile Hassas Eşyanın Dış Ticaretinin Kontrole Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun Tasarısı (10 Madde) (Geliş Tarihi: 21.05.2008)
 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi:20.05.2008)
 
Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (12 Madde) (Geliş Tarihi : 15.5.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:08.05.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:08.05.2008)
 
Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Made) (Geliş Tarihi:08.05.2008)
 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (15 Madde) (Geliş Tarihi :08.05.2008)
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (9 Madde) (Geliş Tarihi:08.05.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.05.2008)
 
Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.05.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:01.05.2008)
 
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı (16 Madde) (Geliş Tarihi:01.05.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi :29.04.2008)
 
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 28.04.2008)
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (41 Madde) (Geliş Tarihi : 28.04.2008)
 
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (İstihdam Paketi) (9 Madde) (Geliş Tarihi:28.04.2008)
 
Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi: 28.04.2008)
 
Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı (71 Madde) (Geliş Tarihi:23.04.2008)
 
Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 Madde) (Geliş Tarihi:23.04.2008)
 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi:22.04.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:22.04.2008)
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı (455 Madde) (Geliş Tarihi:16.04.2008)
 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının ygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:15.04.2008)
 
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi :10.04.2008)
 
2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne ilişkin Uluslar arası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.04.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:10.04.2008)
 
Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (25 Madde) (Geliş Tarihi: 09.10.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Elektrik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) ( Geliş Tarihi : 09.04.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 04.04.2008)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Kurumları Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (7 Madde) (Geliş Tarihi :03.02.2008)
 
İrtibat Subaylarına İlişkin Olarak Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri Arasında İmzalanan Anlaşma Muhtırasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.04.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dökümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 03.04.2008)
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geliş Tarihi: 03.04.2008)
 
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (22 Madde) (Geliş Tarihi:01.04.2008)
 

HÜKÜMET TARAFINDAN TBMM'YE YENİ SEVKEDİLEN KANUN TASARILARININ LİSTESİ 

 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 18.03.2008)
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (26 Madde) (Geliş Tarihi:18.03.2008)
 
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (8 Madde) (Geliş Tarihi: 18.03.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 14.3.2008)
 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (20 Madde) (Geliş Tarihi: 14.3.2008)
 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (31 Madde) (Geliş Tarihi:13.03.2008)
 
 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (10 Madde) (Geliş Tarihi:13.03.2008)
 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  (3 Madde) (Geliş Tarihi:13.03.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:13.03.2008)
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (3 Madde) Geliş Tarihi:13.03.2008)

 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi : 07.03.2008)
 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi : 10.03.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi : 10.03.2008)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (07.03.2008)
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi :03.03.2008)
 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (6 Madde) (Geliş Tarihi:28.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi :28.02.2008)
 
İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 28.02.2008)
 
Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dökümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:26.02.2008)
 
Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi:26.2.2008)
 
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geliş Tarihi:26.2.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi: 26.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 Madde) (Geliş Tarihi : 25.02.2008)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.14.02.2008)
 
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı (6 md) (Geliş trh.07.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.07.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.07.02.2008)
 
Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.07.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Azerbeycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çucuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.07.02.2008)
 
Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (12 md) (Geliş trh.06.02.2008)
 
Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.04.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.04.02.2008)
 
Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.04.02.2008)
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (18 md) (Geliş trh.04.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Petrol ve Elektrik Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.04.02.2008)
 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.01.02.2008)
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4 md) (Geliş trh.01.02.2008)
 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.01.02.2008)
 
Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (11 md) (Geliş trh.01.02.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.01.02.2008)
 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.25.01.2008)
 
Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilik Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.23.01.2008)
 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı (649 md) (Geliş trh.22.01.2008)
 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  (12 md) (Geliş trh.22.01.2008)
 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (5 md) (Geliş trh.07.01.2008)
 
Türkiye Cumhuriyetri Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.04.01.2008)
 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.02.01.2008)
 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.02.01.2008)
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (3 md) (Geliş trh.02.01.2008)
2007 Yılında Verilen Kanun Tasarıları
2006 Yılında Verilen Kanun Tasarıları

  • Kadın Kolları
  • Gençlik Kolları
  • AKIM
  • Yaşlılar Koordinasyon Merkezi
  • Engelliler Koordinasyon Merkezi
  • Akparti Siyaset Akademisi
  • Kütüphane
TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI : TBMM 06543 Bakanlıklar - ANKARA . Tel: 0312 420 50 00