AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
Mehmet Uçum

Mehmet Uçum

19 Mayıs 1965  Kars doğumludur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Yirmi yedi yıldır İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı çalışma alanı iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmuştur. Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Haklar ve Politik Anayasa Hukuku alanında çalışmalar yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans çalışması yapmıştır. “Türkiye İş Hukukunda Arabuluculuk” konulu yüksek lisans tezi kitap olarak yayınlanmıştır.  Aynı yerde doktora çalışması yapmıştır. Doktora yeterliliği sınavını vermiştir. Bitirme aşamasında olduğu doktora tez çalışması “İş Güvencesinin Kapsamı” konuludur. İş hukuku alanında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Basın Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesi tarafından yayınlanan ortak bir kitabın yazarlarındandır. Politik Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri Haklar, AB-Türkiye Ortaklık Hukuku, Çocuk Hakları ve Dernekler Hukuku alanlarında da yayınlanmış makaleleri vardır. On üç yıldır yayın hayatında olan Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku isimli hakemli Derginin başlangıçtan itibaren Yayın Yönetmenidir. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi’nin editörlüğünü ve yazarlığını yapmıştır.

İstanbul Barosu bünyesinde 1995 yılında kurulan Çalışma Hukuku Komisyonu’nun kuruluşunda görev almış, sekiz yıl komisyon bünyesinde çalışmış ve 1998–2002 döneminde başkanlığını yürütmüştür. İstanbul Barosu bünyesinde;

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörü (1998)
Faali Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörü (1998-2002)
Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörü (1999-2000)

görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nin kurucu üyeliğini bir dönem sözcülüğünü yapmıştır(1998-2002). İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezinde çalışmıştır(1996-2002). Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları faaliyetinde TMK Mağduru çocuklara ilişkin sorunun özellikle hukuki alanında çalışmalar yürütmüş konuyla ilgili yasanın çıkması sürecinde çalışmıştır. (2009-2010)

Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformunu kurmuş ve sözcülüğünü yapmıştır. Kuruculuğunda görev aldığı Anayasa Çalışma Grubunun üyesi olarak Türkiye’nin yeni anayasa yapım sürecinde Yeni Anayasa Platformu bünyesinde çalışmış ve platformun sözcülüğünü yapmıştır.

Tesev üyesidir. Tesev’in Anayasa İzleme Raporlarının yazarları arasındadır. Tesev’in demokratikleşme programında yer alan çeşitli çalışmalarda danışmanlık ve hakemlik yapmıştır. Yeni bir düşünce kuruluşu olan Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) kurucu başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Grubu Üyesi olarak çalışmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.  Yabancı dili İngilizcedir.