AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

. Tüketici Kanunu, piyasa gözetimi konularında esnafımıza yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

. Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifleri, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajanslarınca esnafımıza yönelik kredi ve destekler sağlanmıştır.

. Esnaf Odaları Birliğimizce, SODES, mesleki eğitim ve kadın girişimciliği ile ilgili AB projeleri uygulanmıştır.

. KOSGEB tarafından, girişimcilik eğitimleri düzenlenmiş ve 2 adet İş Geliştirme Merkezi kurulmuştur.

. Esnaf Odalarımızın genel kurul toplantıları yapılmış, gerekli bilgi ve destek sağlanmıştır.

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

. Ahilik Haftası kutlamaları her yıl düzenli yapılmış,

. İlin Ahisi seçilmiş, Ahilik Kültürü ile ilgili konferanslar düzenlenmiş, (Foto.1,2,3)

. Okullarımızda, yazılı ve görsel medyada Ahilik Kültürü hakkında programlar yapılması sağlanmıştır.

İÇ TİCARET

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Malatya SMMMO ile birlikte tanıtım ve eğitim programı düzenlenmiştir.

. İnternet sitemizde ve Malatya SMMMO sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurullar ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmıştır.

. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte şirketlerimize bilgilendirme yapılmış, gelen talepler karşılanmıştır.

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- Hal Hakem Heyeti oluşturulmuş, başvuru ve şikayetlerle ilgili görevine devam etmektedir.

- Hal Kayıt Sistemi ilimizde de uygulamaya konulmuş, bildirimci kayıtları devam etmektedir.

- Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, haller ve işleyişleri, sebze ve meyve ticareti ile ilgili 3 kez eğitim toplantısı yapılmıştır.

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

- Şirketlerimize yönelik, Malatya SMMMO ile birlikte Genel Kurullarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

- Bilgi talepleri karşılanmış, TSO ve SMMMO ile birlikte şirketlerimize yönelik Türk Ticaret Kanunu tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

LİSANSLİ DEPOCULUKLA İLGİLİ PROJE VE FAALİYETLERİMİZ

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde lisanslı depoculuğa ilişkin:

- İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz gözetiminde, ilimizde TSO, Oda ve Borsaların katılımı ile Kayısı Lisanslı Depoculuğu için çalıştay düzenlenmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- 28.Şubat.2012 tarihinde Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline yönelik tüketici bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

- 25 Ekim 2013, 03 Haziran 2014 ve 10 Haziran 2014 tarihlerinde İl Müdürümüz ve İl Müdürlüğümüz Raportörlerince yerel TV kanallarında tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik programlara katılım sağlanmıştır.

- 26 Mayıs 2015 tarihinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli İl ve İlçe Hakem Heyetlerinde görevli tüm personele yönelik eğitim düzenlenmiştir. (Foto.4,5)

- 13 Ekim 2015 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü personeline yönelik tüketici bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

- 15 Ekim 2015 tarihinde Malatya TED Koleji öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına yönelik tüketici bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

- 16 Kasım 2015 tarihinde MASKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik tüketici bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

- 9 Şubat 2016 tarihinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talebi üzerine Şartlı tahliye edilmiş hükümlülere tüketici bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

- 15 Mart 2016 tarihinde Malatya Park AVM de ve Sümer Ticaret Meslek Lisesinde tüketiciyi bilinçlendirme standı açılmıştır. (Foto.6)

- 25 Mart 2016 tarihinde Malatya Söz Gazetesine Tüketiciyi bilinçlendirme amacıyla İl Müdürümüz tarafından röportaj verilmiştir.

- 6 Nisan 2016 tarihinde İlçe Hakem Heyetlerinde görevli raportörlere yönelik eğitim verilmiştir.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

- Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin; üretici, ithalatçı ve ilgili sektör temsilcilerine yönelik 27.04.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüzce bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. (Foto.7)

- 1257 firma denetimi gerçekleştirilmiştir.

- Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 37 firmada kanuna aykırılık tespit edilerek; bunun sonucunda 12,206 TL idari para cezası uygulanmıştır.

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1.011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

- 82.495 tüketici şikayet başvurusu alınarak neticelendirilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- İl Müdürümüz tarafından ilimizde bulunan Ziraat Odalarının Başkanlarına yönelik kooperatifler hakkında eğitim verilmiştir.

- Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü gözetiminde, 25.02.2016 tarihinde ilimizde “Kayısı Sektörü Değerlendirme” toplantısı düzenlenmiştir.

- Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü gözetiminde, 18.04.2016 tarihinde ilimizde “Kayısı sektörü değerlendirme ve Kooperatifçilik”, “Kadın Girişimciliği” toplantıları düzenlendi

- İl Müdürlüğümüzce, Kadınlara yönelik “KOOP-GEP” eğitim programı düzenlenerek 81 katılımcıya belgeleri teslim edilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

DİĞER PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERİMİZ

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

- Genel kurul, ana sözleşme değişiklik ve diğer mevzuat işlemleri gerçekleştirilmiş ve talepler karşılanmıştır.

- Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği gereğince, “İl Proje Komisyonu” oluşturulmuştur.

- Koop-Bis sistemi uygulamaya geçirilmiş ve sistemden veri girişleri başlamıştır.

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

TESİS YATIRIMLARIMIZ

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

- İl Müdürlüğümüze ait tesis yatırımı bulunmamakla birlikte; 4 Eylül 2016 tarihinde temeli atılan Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü hizmet binasında İl Müdürlüğümüze verilmesi planlanan bir kısım bulunmaktadır.

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.