AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf Ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:Esnaf ve Sanatkarlarımıza toplumuzuzun tüm kesimlerine  hitap eden görsel anlatım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Hedefimiz; Ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- Hal Hakem Heyeti oluşturulmuştur.

. Yılda iki kez hal ziyaretleri yapılmıştır.

. Herhangi bir şikâyet müracaatı bildirimde bulunulmamıştır.

Şirket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ile buna göre yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre; Anonim şirketlerin genel kurulları kendilerinin yapmaları gerek şirketlere gerekse Müdürlüğümüze kolaylık getirmiştir. Diğer taraftan; Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğuna tabi Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında yapılan müracaatlarda 2012 yılında; 10 adet, 2013 yılında 91 adet , 2014 yılında 31 adet,  2015 yılında 37 adet, 2016 yılında ise 36 adet şirkete temsilci görevlendirilmesi yapılmıştır.

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz. - Tüketicilere yönelik bilgilendirme toplantıları:

Müdürlüğümüz tarafından tüketici hakları konusunda halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Şikâyetlerinin Çözümlerine ilişkin bilgilerin verildiği eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Ticaret Meslek Lisesinde 19.03.2014 tarihinde düzenlenen toplantı ile öğrenci ve öğretmenlere tüketici olarak haklarının neler olduğu ve haklarını korumak için nerelere başvurabilecekleri hakkında eğitici bilgiler verilmiştir ve broşürler dağıtılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlarından Abdullah Fatih Çelenk tarafından 12 Mart 2014 saat 14.00' de Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Toplantı Salonunda 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun getirdiği yeniliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik: Okullarımızda öğrenciler ve çalışanlar olmak uygulamalı görsel faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

- Müdürlüğümüzce garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu ile fiyat etiketi denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimler 2016 yılı itibariyle yapılmaya başlanmış olup 32 adet firmada 202185 ürün denetimi yapılmıştır.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Kooperatiflere Yönelik Faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında açılıştan önce Bakanlık Temsilcisi olarak genel kurula hitaben yaptığımız konuşma metni yanında kooperatif yönetim kurulu üyelerinin, denetim kurulu üyelerinin ve ortakların bilmesi gereken ödev ve sorumluluklarına ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmeye devam edilmektedir.