AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Karaman’a gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Karaman’a gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

 

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

 

. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü ile Tanıtım Toplantısı  / 17.05.2016

 

17 Mayıs 2016 Salı günü saat 19.30’da Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda ilimiz Kobilerine Kredi Garanti Fonu tanıtım toplantısı düzenlendi. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet GERGERLİ, yaptığı sunumla kredi garanti fonu ile işletmelerin finansmana ulaşması hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

 

 

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik bilgilendirme toplantısı / 22.07.2015

 

. Hz. Peygamber ve Ticaret Ahlakı 1 / 24.04.2015

Peygamberimizin ticaret hayatı ve ticaret konusundaki hadis-i şerifleri ve ticaret ahlakı hakkında Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Müdürlüğümüzce program düzenlendi.

 

. Elma Standartları Çalıştayı / 27.10.2015

Türkiye’de elma üretiminde ikinci sırada olan Karaman İli için üretici, siyasi ve bürokrasi tarafındaki katılımcılar ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonunda ilimiz “Elma Çalıştay Raporu” hazırlanıp bakanlığımıza sunulmuştur.

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

-  5957 Sayılı Hal Kanunu Bilgilendirme Toplantısı / 26.02.2013

-  Hal Esnafı Bilgilendirme Toplantısı /  01.04.2016

- Hal Hakem Heyeti Bilgilendirmesi / 24.06.2013

- Hal Hakem Heyeti Bilgilendirmesi / 11.08.2016

 

İlimizdeki elma üreticileri hasat döneminde ürün alım satımından kaynaklı çeşitli mağduriyetler yaşamaktalar. Karaman Ticaret İl Müdürlüğü olarak elma üreticilerine yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısında, mağduriyetlerin yaşanmaması adına veya yaşandığında ne yapılması gerektiğine dair bilgiler verildi.

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY