AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Van’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Van’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

 

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

. 2014 yılı İlimizde faaliyet gösteren 19 Odanın Genel Kurul Toplantılarının zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi,

. 13.10.2016 tarihinde İlimizde Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Çiftçi’nin iştiraklarıyla Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve Esnaf ve Sanatkârlardan gelen sorular cevaplandırılması

Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

 

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

. Ahilik Haftası kapsamında Bakanlığımız ve Ahilik İl kutlama Komitesince bastırılan afiş, bilbord ve raketler hafta süresince iş merkezleri, okullar ve şehrin işlek yerlerinde asılı tutulmuş,

. Ahilik haftası kapsamında Hükümet Meydanında tören yapılması,

. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile beraber Ahilik haftası ile alakalı TV Konuşmalarının düzenlenmesi,

. Ahilik haftası kapsamında Ahilik pilavı dağıtılması,

. Ahilik haftası kapsamında konferanslar düzenlenmesi,

. Ahilik kutlama komitesince Esnaf ziyaretleri yapılması gibi

etkinlikler düzenlenmiştir.

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

 

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

 

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

 

-Sebze ve Meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun çerçevesinde kurulmuş ilimizde bir adet Toptancı Hali ve Hal’e kayıtlı 87 iş yeri bulunmaktadır. Bu Kanun çerçevesinde 136’sı Van Büyükşehir  Belediyesi Hal Müdürlüğünce 32’si İl Müdürlüğümüzce olmak üzere 169 gerçek ve tüzel kişinin Hal Kayıt Sistemine kaydı yapıldığı,

-Hal hakem heyeti ve toptancı hal konseyi hakkında yönetmelik kapsamında ilimizde Hal Hakem Heyeti oluşturulduğu, Hal hakem Heyetinin Yönetmelikte belirtilen uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla toplantılar yapıldığı,

-Pazar yerleri hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesi gereğince oluşturulan komisyonlara Müdürlüğümüzden de temsilci gönderildiği, görevlendirilen temsilcinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi gibi,

 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

 

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

 

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

-İlimizde 493 A.Ş. Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

. İlkokul 3. Sınıf öğrencilerinin müdürlüğümüzü ziyaretleriyle, öğrencilere Tüketiciler ve Tüketici Kanunu Hakkında bilgi verilmesi,

. Yüksek okul öğrencileri Müdürlüğümüzü ziyaretleri esnasında 6502 sayılı  Tüketici Kanunu Hakkında bilgilendirilmesi,

.Okullara Tüketicilerle alakalı broşür ve kitapçık dağıtılması

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

 

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

  • Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafında hazırlanan yıllık denetim planları kapsamında 2013 yılından itibaren düzenli denetimin yanı sıra Müdürlüğümüze yapılan şikayet başvuruları ile piyasa gözetim ve denetimi

 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

 

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

 

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

  • 5 yıl içerisinde Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımıza 9453 müracaat olmuş 8840 Hakem Heyeti Kararı alınmış, 243 şikayet dosyası çeşitli il ve ilçelere gönderilmiş, 370 adet Tüketici şikayeti ise söz konusu firmalar tarafından sorun çözülmüş ve bu şekilde Tüketici Haklarını Korumaya yönelik

 

Faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

 

- İlimizde 29 adet kooperatif kurulmuş ve bu tarihler arasında 646 adet Genel Kurul Toplantısı yapılması,

- Zamanında genel kurul toplantıları gerçekleştirmeyen 50 adet kooperatif için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulması,

- 02.03.2016 tarihinde mali müşavirler haftası kapsamında Kooperatifler kuruluşları, kooperatifler bilgilendirme sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı

 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.