AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Yalova’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Yalova’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

 

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

 

.Bakanlığımız taşra teşkilatı yönetmeliği gereğince esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin ortak akılla ortaya konması amacıyla İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili il müdürlükleri ile birlikte esnaf ve sanatkârlarımızın temsilcileri ile istişare toplantıları düzenlenmekte ve   elde edilen veriler Bakanlığımıza intikal ettirilerek Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlara yönelik uygulanacak politika ve stratejilerin hazırlanmasına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

İlimizde Esnaf ve Sanatkârların sorunlarının oda başkanlarının ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantı

 

 

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

 

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

 

. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik haftası kapsamında Ahilik Kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla Ahilik Haftasında gerek gençler gerekse toplumun diğer kesimlerine yönelik panel ve konferanslar düzenlenmektedir.

 

 

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

 

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

 

- Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacı ile yürürlüğe konulan 5957 sayılı Kanun kapsamında gerek üreticiler, gerek perakendeciler gerekse belediye personeline Kanunun getirdiği yükümlülükler ve kurumların sorumlukları ile üretici örgütlerine sağlanan kolaylıklar hakkında bilgilendirme programları düzenlenmiştir.

 

Gıda, Tarım  ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüzün işbirliği içerisinde üreticilere yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı

 

 

 

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

 

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

 

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

 

 

 

 

LİSANSLİ DEPOCULUKLA İLGİLİ PROJE VE FAALİYETLERİMİZ

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

 

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

 

Tüketicinin korunması konusunda gerek tüketici haftasında gerekse diğer zamanlarda ilimizde alışveriş merkezlerinde stand kurularak broşür dağıtılmakta ve tüketicilerin soruları yanıtlanmakta ayrıca mağaza personellerine ve tüketicilere, okullarda öğrencilere Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantılarında bilinçli tüketim ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme programları düzenlenmiştir.

 

İlimiz Gençlik merkezinde genç tüketicilere yönelik tüketici hakları konusunda bilgilendirme sunumu

 

 

 

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

 

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

 

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

 

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

 

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak 17.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı kapsamında Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrasında İlimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesi amacı ile 92 kişiye Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi verilmiştir.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Eylem planı gereğince kooperatifçilik konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile 18.01.2016 tarihinde ilimiz kamuoyunun, kooperatifçilik konusunda sunum yapılarak bilgilendirilmesi amacı ile Bakanlığımız uzmanlarının katılımı ile İlimizde faaliyet gösteren kadın girişimcilere kooperatifçilik hakkında bilgi verilmiş, ve İlimiz protokolünün de katılımı ile Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı Hakkında katılımcılara bilgi verilerek akabinde Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen eğitim sonrasında başarılı olanların sertifikaları verilmiştir.