AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Son 14 yılda Malatya’ya 2,9 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Malatya’ya 2,9 milyar tl destek verdik

         İller Bankası A.Ş. yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştirmekte, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek teknik destek sağlıyoruz. Malatya’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 2 Milyar 148 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Malatya’ya yaptığı 723 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 2 Milyar 871 Milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

                İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 322 adet iş için 686 Milyon TL kredi, 37 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 723 Milyon TL tahsis edilmiştir.

DEVAM EDEN İŞLER

         Şehircilik sektöründe 4 adet, içmesuyu sektöründe 10 adet, üstyapı sektöründe 12 adet ve diğer altyapı sektöründe 4 adet olmak üzere sözleşme bedeli 120 Milyon TL olan toplam 30 adet iş devam etmektedir.      

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

         Harita sektöründe 14 adet, içmesuyu sektöründe 9 adet,  imar planı sektöründe 3 adet, atıksu sektöründe 18 adet ve üstyapı sektöründe 15 adet olmak üzere 266 Milyon TL maliyetli toplam 59 adet iş bitirilmiştir.  

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR

         İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 2 Milyar 148 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra  1 Milyar 863 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.